• iri-sign

  IRI Centar

  inovacije u poduzetništvu

IRI Centar

IRI Centar je znanstveno tehnološka platforma za koherentni transfer tehnologije, razmjenu iskustava i dijeljenje infrastrukture  između znanstvenih institucija i gospodarstva te pruža mogućnost financiranja primijenjenog istraživanja i razvoja proizvoda kroz kolaborativne projekte.

OPĆI CILJ
Okupljanjem resursa i znanja te promicanjem suradnje među domaćim i inozemnim tvrtkama i sveučilištima ojačati lokalne, regionalne i nacionalne kapacitete za istraživanje, razvoj i inovaciju, te poboljšati konkurentnost industrije i doprinijeti primjeni inovacija u gospodarstvu

VIZIJA
Uspostavljena nacionalna, kolaborativna javno-privatna inovacijska platforma za dijeljenje resursa i provedbu kolaborativnih razvojno-istraživačkih projekata s ciljem razvoja novih komercijalno iskoristivih proizvoda i usluga.

MISIJA
Pružiti znanstveno-tehnološku jezgru koja će omogućiti efikasnu i operativnu provedbu istraživačkih aktivnosti, fluidni transfer tehnologije, pristup istraživačkim fondovima i razmjenu iskustava i infrastrukture između istraživačkih institucija i gospodardstva.

Aktivnosti

Efikasna i operativna provedba razvojnih znanstveno-istraživačkih projekata i aktivnosti ulaganja u poslovnu infrastrukturu

 1. Tehničko savjetovanje i posredovanje pri izradi aplikacija i prijave projekata za vanjsko financiranje,
 2. Administracija i tehnička provedba projekata i investicija uključivo i pripremu / provedbu sekundarne nabave
 3. Tehničko savjetovanje za pitanja intelektualnog vlasništva, te ispitivanje trenutnog stanja na tržištu usluga, rada i tehnike

Umrežavanje znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora u svrhu boljeg iskorištenja znanstveno istraživačkih kapaciteta i dostupnih financijskih instrumenata

 1. Inozemna suradnja i umrežavanje (internacionalizacija istraživanja i razvoja) s)
 2. Podrška u prikupljanju sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja (članovi IRI Klastera)
 3. Marketing te komercijalizacija proizvoda i usluga proizašlih iz istraživanja i razvoja
 4. Razmjena informacija o programima moguće potpore, projektima i potrebama tržišta

Jačanje poduzetničkih vještina i poslovna inkubacija

 1. Poslovna inkubacija i pred-inkubacija tvrtki utemeljenih na znanju
 2. Praćenje poslovnih investicija i pomoć u financiranju (EU fondovi, bankarski krediti)
 3. Transfer tehnologije, ICT savjetovanje i razvoj inovativnih poslovnih modela
 4. Organizacija edukacijskih radionica, seminara, konferencija i treninga