Aktivnosti / Reference

Projekti istraživanja i razvoja

“Aktivni sustav za skladištenje električne energije i stabilizaciju elektroenergetske mreže (ASPEMS)”, istraživačko-razvojni projekt u području obnovljivih izvora energije. Voditelj projekta: SINTAKSA d.o.o., projektni partner: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; proračun projekta: 2 ME (15,18 milijuna kuna).

“Integrirani test za identifikaciju genetskih promjena koje uzrokuju neplodnost (GENOM-IGT)”, istraživačko-razvojni projekt u području obnovljivih genetike. Voditelj projekta: GENOM d.o.o., projektni partner: Institut Ruđer Bošković; proračun projekta: 0.16 ME (1,28 mil. HRK).

“Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije na području medicinske neuroelektronike (STRIPMED)” projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu; Projektni partner: Mikroprojekt d.o.o., Projektni proračun 0,8 ME (6,09 milijuna kuna). Link: http://kovaciclab.org/stripmed/. Referenca u izradi projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom. (Osobna referenca Ane Bedalov.)

“Sigurnije i učinkovitije kogeneracijsko / trigenerativno postrojenje” , projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; projektni partner: Banko d.o.o., Projektni proračun 0,52 ME (3,96 milijuna kuna). Link: http://ee.fesb.unist.hr/cogen/. Referenca u izradi projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

“Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu u mikroelektromehaničkom sustavu i transferu tehnologije” projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu; Projektni partner: Inetec d.o.o., Projektni proračun 0,78 ME (5,93 milijuna kuna). Link: http://projekti.pmfst.unist.hr/memsplit/en/. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Ante Bilušića.)

„Autonomna rasvjetna tijela s integriranim sustavom upravljanja (AMBES LS)“ Svrha projekta je povećati konkurentnosti i internacionalizaciju poslovanja tvrtke Applications and embedded experts d.o.o.plasmanom inovativnog AMBES LS proizvoda – distribuiranog sustava razvoda za rasvjetna tijela; Ukupna vrijednost projekta: 912.979,66 HRK

“Jačanje znanstveno-poslovne suradnje za intraoperativnu neurofiziološku tehnologiju u Hrvatskoj (CortexSTIM)”, projekt istraživanja i razvoja financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013.. Voditelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Projektni proračun: 407.319,68 EUR. Link: http://cortexstim.info/. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Ane Bedalov.)

“ELMAP Green powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector)”, projekt istraživanja i razvoja koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013.. Voditelj projekta: Elmap d.o.o., projektni proračun: 236.742,42 EUR. Link: http://www.elmap.hr/hr/elmap-green. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima; (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

“Neuralna osnova za slušnu obradu kod mladih kongenitalno gluhih osoba s kohlearnim implantatima (BrainCI)”,  projekt istraživanja i razvoja koji financira Europska komisija, FP7-PEOPLE Marie-Curie Action. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Damira Kovačića.)

“Distribirani senzori i na njima temeljeni informacijski sustavi”, projekt istraživanja i razvoja financiran od Svjetske banke kroz nacionalni program HAMAG-BICRO IRCRO. Voditelj projekta: SGM Informatika d.o.o., projektni partner: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; proračun projekta: 86,6 kE (658.083,00 HRK). Referenca u upravljanju projektima i istraživanjima. (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

Ostali projekti

„Cultural and Creative Industries in Tourism (CCI4TOURISM)“ Projekt će unaprijediti poduzetnički način razmišljanja kulturnih i kreativnih industrija i staviti ih u središte značajne promjene u teritorijalnom razvoju i strategijama održivosti gdje kulturna baština više nije samo opcija, već glavna točka. Glavni partner: Tecnopolis Science and Technology Park (Bari, Italy); Partner: IRI Centar d.o.o. i još 7 partnera iz 5 zemalja. https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/ Ukupna vrijednost projekta: 1,797,623.23 EUR

„Bots’n’Pots – Inovativni koncept robotskih restorana“ Projekt se odnosi na komercijalizaciju inovativnog koncepta robotskih restorana (pogonjenih GammaChef robotskim kuharima) na globalnoj razini koji bi bio organiziran kroz poslovni koncept franšize, pogonjen inovativnim user-friendly ICT rješenjima te snažnom digitalnom aktivnosti. Klijent: Heliobit d.o.o. Ukupna vrijednost projekta: 3.383.707,50 HRK (Projekt je pozitivno evaluiran te je trenutno u postupku ugovaranja)

CAPAX SME – Smart Marine engineering project – projekt povećanja konkurentnosti kroz ulaganje u poslovnu infrastrukturu. Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje operativne baze s modernim alatima, strojavima i dijagnostičkom opremom koja će omogućiti povećanje produktivnosti i diversifikaciju proizvodnje. Korisnik: CAPAX d.o.o., Proračun: 1.55 ME (11.77 milijuna HRK), Referenca u izradi projektnog prijedloga i provedbi sekundarne nabave; Projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2014. – 2020. Link: http://www.capax.hr

„Inovativni sustav za robotsko kuhanje“ Cilj projekta je skaliranje proizvodnje i stavljanje na tržište robotskog kuhara koji može potpuno samostalno pripremiti bilo koje jelo iz jednog lonca bez ljudske intervencije u sam proces kuhanja. Klijent: GammaChef d.o.o. https://gammachef.com/ Ukupna vrijednost projekta: 1.797.267,78 HRK

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike (EvoNA) – Istraživanje u medicinskoj-bionici i organizacija ljetne škole. Proračun projekta: 235.789,47 EUR (1.792.000 HRK). Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020.. Voditelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Referenca u razvoju prijedloga projekta (osobna referenca Ane Bedalov) i upravljanje projektima i administracije (osobna referenca Zorice Radunić). Linkovi: http://www.medicalbionics.eu/, http://kovaciclab.org/evona/

RMPPI – Sustainable cross-border Renewable Micro Power Plant initiative, kolaborativni prekogranični projekt razvoja hibridne mikroelektrane na obnovljive elektrane i promocija ulaganja u projekte mikroelektrana na OIE kroz energetske zadruge. Projektni proračun:  0,77 ME. Nositelj projekta: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje; Projektni partneri: Udruga DOOR; Poduzetnički inkubator INTERA BIH. Link; (Osobna referenca Goran Pavlov)

* navedene reference su zbirne reference tvrtke i projektnih menađera uključenih u aktivnosti IRI Centra d.o.o.