Aktivnosti / Reference

Projekti istraživanja i razvoja

“Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije na području medicinske neuroelektronike (STRIPMED)” projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu; Projektni partner: Mikroprojekt d.o.o., Projektni proračun 0,8 ME (6,09 milijuna kuna). Link: http://kovaciclab.org/stripmed/. Referenca u izradi projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom. (Osobna referenca Ane Bedalov.)

“Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu u mikroelektromehaničkom sustavu i transferu tehnologije” projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu; Projektni partner: Inetec d.o.o., Projektni proračun 0,78 ME (5,93 milijuna kuna). Link: http://projekti.pmfst.unist.hr/memsplit/en/. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Ante Bilušića.)

“Sigurnije i učinkovitije kogeneracijsko / trigenerativno postrojenje” , projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013. i iz hrvatskog nacionalnog programa “RC.2.2.08 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Voditelj: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; projektni partner: Banko d.o.o., Projektni proračun 0,52 ME (3,96 milijuna kuna). Link: http://ee.fesb.unist.hr/cogen/. Referenca u izradi projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

“Jačanje znanstveno-poslovne suradnje za intraoperativnu neurofiziološku tehnologiju u Hrvatskoj (CortexSTIM)”, projekt istraživanja i razvoja financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013.. Voditelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Projektni proračun: 407.319,68 EUR. Link: http://cortexstim.info/. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Ane Bedalov.)

“ELMAP Green powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector)”, projekt istraživanja i razvoja koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013.. Voditelj projekta: Elmap d.o.o., projektni proračun: 236.742,42 EUR. Link: http://www.elmap.hr/hr/elmap-green. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima; (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

“Neuralna osnova za slušnu obradu kod mladih kongenitalno gluhih osoba s kohlearnim implantatima (BrainCI)”,  projekt istraživanja i razvoja koji financira Europska komisija, FP7-PEOPLE Marie-Curie Action. Voditelj projekta: Sveučilište u Splitu. Referenca u izradi projektnih prijedloga, upravljanje projektnim ciklusom i upravljanje istraživačko-razvojnim aktivnostima. (Osobna referenca Damira Kovačića.)

“Distribirani senzori i na njima temeljeni informacijski sustavi”, projekt istraživanja i razvoja financiran od Svjetske banke kroz nacionalni program HAMAG-BICRO IRCRO. Voditelj projekta: SGM Informatika d.o.o., projektni partner: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; proračun projekta: 86,6 kE (658.083,00 HRK). Referenca u upravljanju projektima i istraživanjima. (Osobna referenca Gorana Pavlova.)

“Aktivni sustav za skladištenje električne energije i stabilizaciju elektroenergetske mreže (ASPEMS)”, istraživačko-razvojni projekt apliciran na Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020. (uspješno prošao evaluaciju, pred ugovaranjem). Voditelj projekta: SINTAKSA d.o.o., projektni partner: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu; proračun projekta: 2 ME (15,18 milijuna kuna). Referenca u razvoju projekntog prijedloga. (Referenca tvrtke)

Ostali projekti

CAPAX SME – Smart Marine engineering project – projekt povećanja konkurentnosti kroz ulaganje u poslovnu infrastrukturu. Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje operativne baze s modernim alatima, strojavima i dijagnostičkom opremom koja će omogućiti povećanje produktivnosti i diversifikaciju proizvodnje. Korisnik: CAPAX d.o.o., Proračun: 1.55 ME (11.77 milijuna HRK), Referenca u izradi projektnog prijedloga i provedbi sekundarne nabave; Projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2014. – 2020. Link: http://www.capax.hr

ICT modernization – Informatizacija poslovanja uvođenjem suvremenih ICT tehničkih rješenja u operativne poslovne procese tvrtke Euronautic – Modernizacija poslovanja kroz ulaganje u ICT. Projektni proračun: 70,9 kE (538.640 HRK). Projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 2007. – 2013.. Korisnik: Euronautic d.o.o. Referenca u izradi projektnog prijedloga,provedbi sekundarne nabave i upravljanje projektnim ciklusom. (Osobna referencaGoran Pavlov) Link: http://www.euronautic.eu

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike (EvoNA) – Istraživanje u medicinskoj-bionici i organizacija ljetne škole. Proračun projekta: 235.789,47 EUR (1.792.000 HRK). Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020.. Voditelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Referenca u razvoju prijedloga projekta (osobna referenca Ane Bedalov) i upravljanje projektima i administracije (osobna referenca Zorice Radunić). Linkovi: http://www.medicalbionics.eu/, http://kovaciclab.org/evona/

RMPPI – Sustainable cross-border Renewable Micro Power Plant initiative, kolaborativni prekogranični projekt razvoja hibridne mikroelektrane na obnovljive elektrane i promocija ulaganja u projekte mikroelektrana na OIE kroz energetske zadruge. Projektni proračun:  0,77 ME. Nositelj projekta: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje; Projektni partneri: Udruga DOOR; Poduzetnički inkubator INTERA BIH. Projekt prijavljen na IPA Cross Border Cooperation financiranje. Referenca u pisanju projektne prijave; (Osobna referenca Goran Pavlov)

S2B.IP Project – Strengthening the competitiveness of entrepreneurs, business support institutions (BSI) and research organization for enhancing science-to-business (S2B) innovative environment in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro area. Proračun projekta:  0,5 ME. Voditelj projekta: Split-Dalmatia County; Projektni partneri: Društvo Znanost.org i poduzetnički inkubator BIT Tuzla. Projekt prijavljen na IPA Cross Border Cooperation financiranje. Referenca u pisanju projektne prijave; (Osobna referenca Goran Pavlov / Ana Bedalov)

* navedene reference su zbirne reference tvrtke i projektnih menađera uključenih u aktivnosti IRI Centra d.o.o.